X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Чуве ады (имя существительное)

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Чуве ады (имя существительное)

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
Алдын хүнүм, Ак-көк дээрим! Ие черим, эргим авам, Эш-өөрүм, башкыларым, Амыр-... Алдын хүнүм, Ак-көк дээрим! Ие черим, эргим авам, Эш-өөрүм, башкыларым, Амыр-ла амыр!
Cлайд 2
Рефлексия Рефлексия
Cлайд 3
Инек, эмчи, өөреникчи, ном, малчын, суг инек ном суг эмчи өөреникчи малчын Чү... Инек, эмчи, өөреникчи, ном, малчын, суг инек ном суг эмчи өөреникчи малчын Чүү? Кым?
Cлайд 4
Кичээлдиң темазы: Чүве адының утказы болгаш грамматиктиг демдектери Кичээлдиң темазы: Чүве адының утказы болгаш грамматиктиг демдектери
Cлайд 5
Кичээлдиң сорулгалары: ... билип алыр мен. ... өөренир мен Кичээлдиң сорулгалары: ... билип алыр мен. ... өөренир мен
Cлайд 6
Дүрүм Чүвениң адын илередир болгаш кым? азы чүү? деп айтырыгга харыылаттынар ... Дүрүм Чүвениң адын илередир болгаш кым? азы чүү? деп айтырыгга харыылаттынар чугаа кезээн чүве ады дээр.
Cлайд 7
Долуманың ачазы фермада инек кадарып турар. Долуманың ачазы фермада инек кадарып турар.
Cлайд 8
Дүрүм Чүве ады домакка колдуунда кол сөс, немелде, байдал, тодарадылга бооп ч... Дүрүм Чүве ады домакка колдуунда кол сөс, немелде, байдал, тодарадылга бооп чоруур.
Cлайд 9
Оюн “Кичээнгейлиг бол” Оюн “Кичээнгейлиг бол”
Cлайд 10
Сула шимчээшкин: Анайжыгаш оттуп келгеш, Херлип-көстүп, холун силгээн. Бутчуг... Сула шимчээшкин: Анайжыгаш оттуп келгеш, Херлип-көстүп, холун силгээн. Бутчугажын олуй-солуй, Шурагылап тепсенгилээн.
Cлайд 11
Ребустар Ребустар
Cлайд 12
Чедиишкинниң чадазы Чедиишкинниң чадазы
Cлайд 13
Мергежилге 276, арын 112 Мергежилге 276, арын 112
Cлайд 14
Кижилер аттары: уруглар, аңчы. Эдилелдер аттары: сыгыртаалар, хууңнар, корзин... Кижилер аттары: уруглар, аңчы. Эдилелдер аттары: сыгыртаалар, хууңнар, корзиналар. Дириг амытаннар аттары: кушкаштар, курттар, шергилер, торга, дииң, койгун. Болуушкуннар аттары: чаъс.
Cлайд 15
Кроссворд     2         4   3             1                 Кроссворд     2         4   3             1                
Cлайд 16
Түңнел Чүү деп тема өөрендивис? Чаа чүү билип алдыңар? Кичээлде чүү берге бол... Түңнел Чүү деп тема өөрендивис? Чаа чүү билип алдыңар? Кичээлде чүү берге болду? Чүү солун болду?
Cлайд 17
Четтирдим! Четтирдим!
Скачать эту презентацию
Наверх