X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Атестація педагогічних працівників

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Атестація педагогічних працівників

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
Cлайд 2
З високими моральними рисами; З відповідною педагогічною освітою та належним ... З високими моральними рисами; З відповідною педагогічною освітою та належним рівнем професійної підготовки; Який здійснює педагогічну діяльність; Який забезпечує результативність і якість своєї роботи; Фізичний і психічний стан якого дає змогу виконувати професійні обовꞌязки в навчальному закладі системи загальної середньої освіти. ( Із Закону України “Про загальну середню освіту” (п.1 ст.24).
Cлайд 3
Cлайд 4
подати заяву на позачергову атестацію; подати заяву на відмову від чергової а... подати заяву на позачергову атестацію; подати заяву на відмову від чергової атестації,якщо на це є підстава; на обов’язкове ознайомлення зі змістом атестаційного листа не пізніше, ніж за 10 днів до засідання атестаційної комісії; На обов’язкове отримання другого примірника атестаційного листа під підпис після рішення атестаційної комісії.
Cлайд 5
аналізу відвіданих уроків та позакласних заходів; контрольних робіт, зрізів н... аналізу відвіданих уроків та позакласних заходів; контрольних робіт, зрізів навчальних досягнень учнів, тестування; участі вихованців у Всеукраїнській олімпіаді з базових дисциплін, у конкурсах і змаганнях; аналізу участі педагога в навчально-виховному процесі школи; врахування думок колег, батьків та учнів.
Cлайд 6
Циклограма атестації педагогічних працівників Алгоритм атестаційних заходів Т... Циклограма атестації педагогічних працівників Алгоритм атестаційних заходів Термін виконання Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію вересень Ознайомлення з основними вимогами до атестації вересень Курсова підготовка Вересень-березень Участь в тестуванні, анкетуванні Січень-лютий Звіт про участь у роботі методоб’єднань березень Звіт про особисті творчі досягнення березень Участь у конкурсі “ Учитель року” Грудень-січень Відкриті уроки Протягом навч.року Відкриті виховні заходи Протягом навч.року Результативність олімпіад Грудень-лютий Творчий звіт “ Від атестації до атестації” березень Ознайомлення з характеристикою, наказом про підсумки атестації Березень-квітень
Cлайд 7
ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: І. Під час атестації звертати... ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: І. Під час атестації звертати увагу на: 1. Рівень теоретичної, методичної та професійної компетентності. 2. Глибину і якість навчальних досягнень учнів. 3. Використання оптимальних форм і методів на уроках та в позакласній роботі. 4. Методичну активність педагогів (запровадження інноваційних технологій у навчальну та виховну роботу, методичні ідеї тощо). 5. Керівництво науковою роботою учнів. 6. Підготовку переможців і призерів олімпіад. 7. Володіння державною мовою України. 8. Участь у роботі МО. 9. Роботу вчителя як класного керівника. 10. Оснащення педагогічного процесу ( кабінет, якість дидактичного матеріалу).
Cлайд 8
ІІ. Учитель, що атестується, повинен підготувати: Плани: календарні, поурочні... ІІ. Учитель, що атестується, повинен підготувати: Плани: календарні, поурочні, самоосвіти. Дидактичний матеріал, яким користується. Кабінет. Матеріали роботи класного керівника: - плани виховної роботи; - психолого-педагогічні спостереження; - конспекти виховних заходів; - протоколи батьківських зборів. ІІІ. Під час оцінювання діяльності вчителя слід врахувати його участь у громадському житті колективу Відповідно до затвердження форми атестаційного листа, вивчення роботи та оцінювання діяльності педагогічного працівника доцільно здійснювати за такими напрямами: Рівень професійної діяльності педагога за оцінкою адміністрації школи. Професійна діяльність педагога на рівні МО. Рівень професійної діяльності в школі, визначений його колегами. Рівень професійної діяльності педагога в оцінці учнів. Рівень професійної діяльності діяльності педагога в оцінці батьків учнів.
Cлайд 9
АНКЕТА оцінювання педагогічної діяльності адміністрацією закладу № Критерії о... АНКЕТА оцінювання педагогічної діяльності адміністрацією закладу № Критерії оцінювання 1. Рівень теоретичної підготовки з предмета викладання. 2. Рівень практичної підготовки з предмета викладання. 3. Результативність роботи (участь учнів в олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо, які відбувалися в міжатестаційний період). 4. Наявність власних методик викладання, педагогічних технологій, методичних розробок тощо 5. Участь у поширенні інноваційного педагогічного досвіду (організація семінарів, нарад, читань, публікацій, видань тощо). 6. Рівень відкритих навчально-виховних заходів, які проводив педагог у міжатестаційний період. 7. Внесок у створення (поповнення) матеріально-технічної бази закладу (кабінету). 8. Допомога колегам у роботі. 9. Рівень виконавчої дисципліни. 10. Рівень загальної культури.
Cлайд 10
АНКЕТА оцінювання педагогічної діяльності методичним об'єднанням № Критерії о... АНКЕТА оцінювання педагогічної діяльності методичним об'єднанням № Критерії оцінювання 1. Наукове обгрунтування досвіду роботи, застосування педагогічних інновацій, педагогічних технологій. 2. Розробка та видання методичних рекомендацій, посібників, підручників за міжатестаційний період. 3. Поширення та впровадження інноваційного педагогічного досвіду. 4. Надання практичної допомоги колегам у роботі. 5. Надання допомоги молодим педагогам (наставництво, практична допомога тощо). 6. Ефективність та результативність роботи в методичному об'єднанні. 7. Участь у фахових семінарах, конференціях тощо.
Cлайд 11
АНКЕТА оцінювання педагогічної діяльності колегами по роботі № Критерії оціню... АНКЕТА оцінювання педагогічної діяльності колегами по роботі № Критерії оцінювання 1 Рівень загальнопедагогічної підготовки 2 Уміння організувати навчально-виховний процес та ефективність навчально-виховної роботи 3 Надання дієвої допомоги молодим учителям та іншим педагогічним працівникам 4 Впровадження інноваційного педагогічного досвіду в практику роботи освітніх установ 5 Внесок у створення (поповнення) матеріально-технічної бази закладу (кабінету) 6 Рівень і ефективність роботи з батьками учнів (вихованців) 7 Рівень виконавчої дисципліни 8 Авторитет серед учнів (вихованців) 9 Прояв моральних рис (порядність, чесність тощо) 10 Рівень загальної культури
Cлайд 12
Які мають стаж безпосередньої педагогічної роботи менше, ніж 3 роки. Які пере... Які мають стаж безпосередньої педагогічної роботи менше, ніж 3 роки. Які перебувають на тривалому лікуванні та у відпустці з догляду за дитиною до 3-річного віку.

Презентации этого автора

Скачать эту презентацию

Похожие презентаци

Наверх