X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Розділові знаки в простому реченні

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Розділові знаки в простому реченні

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
Розділові знаки в простому реченні Підготував Студент групи Т12 2/9 КМК КНТУ ... Розділові знаки в простому реченні Підготував Студент групи Т12 2/9 КМК КНТУ Кузьменко Сергій
Cлайд 2
Що таке речення? Речення - це осмислене сполучення слів або окреме слово, гра... Що таке речення? Речення - це осмислене сполучення слів або окреме слово, граматично та інтонаційно оформлена як відносно закінчена цілість.
Cлайд 3
Просте речення Простим називається речення, яке має тільки одну граматичну ос... Просте речення Простим називається речення, яке має тільки одну граматичну основу. Приклад: “Вибігла на вулицю весела дітвора.”
Cлайд 4
Крапка (.) Кома (,) Крапка з комою (;) Двокрапка (:) Тире (-) Знак оклику (!)... Крапка (.) Кома (,) Крапка з комою (;) Двокрапка (:) Тире (-) Знак оклику (!) Знак питання (?) Розділові знаки
Cлайд 5
Крапка Крапка вживається: У кінці розповідного двоскладного чи односкладного ... Крапка Крапка вживається: У кінці розповідного двоскладного чи односкладного речення. “Ніч. Спека.” У кінці спонукального речення, якщо в ньому відсутня інтонація оклику або питання. “Вирішить завдання.” У кінці графічно скороченого слова. “напр.; і т.д.”
Cлайд 6
Крапка Для виділення приєднувальних конструкцій. “Будуть козаки подорожні про... Крапка Для виділення приєднувальних конструкцій. “Будуть козаки подорожні проїжджати, твій голос зачувати, до могили будуть завертати. Бандуро моя (М.Пригара).” Після назв дійових осіб перед їх репліками в драматичних творах. “Василь. І довго це ти будеш чухатися? Конюх. Вибачте, пане. Винен.”
Cлайд 7
Кома “Я підвівся, поглянув їй у очі.” “Спи, моя дитинко, спи.” Кома “Я підвівся, поглянув їй у очі.” “Спи, моя дитинко, спи.”
Cлайд 8
Кома Кома вживається: Між однорідними членами речення, безсполучникового або ... Кома Кома вживається: Між однорідними членами речення, безсполучникового або за допомогою потиставного сполучника. “Він встав, потягнувся, підійшов до вікна.” Між частинами складного речення. “У кав'ярні вони зустрілися з друзями, яких давно не бачили.”
Cлайд 9
Кома При виділенні інтонацією і за смислом звертання, вставних і вставлених с... Кома При виділенні інтонацією і за смислом звертання, вставних і вставлених словосполучень і речень, відокремлених другорядних членів речення, а також уточнюючих слів, вигуків, стверджуючих часток і порівняльних зворотів. “Пиши ж мені, друже, якщо матимеш час.”
Cлайд 10
Крапка з комою Крапка з комою вживається: Для виділення однотипних частин скл... Крапка з комою Крапка з комою вживається: Для виділення однотипних частин складного речення. “Шелестить пожовкле листя по діброві; гуляють хмари; сонце спить; ніде не чутно людської мови (Т.Шевченко).” Між поширеними членами речення. “Я люблю їхати на поле тоді, як ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями; коли обважнілі колоски черкаються об голову, об вуха… (І.Нечуй-Левицький)” У кінці рубрик. “1) голосні; 2) приголосні; та ін.”
Cлайд 11
Двокрапка Двокрапка вживається: У безсполучникових складних реченнях з різнот... Двокрапка Двокрапка вживається: У безсполучникових складних реченнях з різнотипними частинами, якщо друга частина розкриває загальний зміст першої або пояснює окрему її частину. “Він врахував все: і що скаже він, і те, як його сприйме аудіторія, і навіть думку самого Миколи Петровича” При прямій мові у випадку, коли слова автора їй передують. “Петро нарешті вимовив: "Я впевнений, що це правда.”
Cлайд 12
Після узагальнюючого слова перед однорідними членами. “Послідовність дій така... Після узагальнюючого слова перед однорідними членами. “Послідовність дій така: 1) довести, що речення складне; 2) з'ясувати вид складного речення та ін.” Двокрапка !!! Перед двокрапкою, як правило, тон підвищується, після неї робиться вичікувальна пауза, і далі слова промовляються звичайним тоном.
Cлайд 13
Тире Тире ставиться там, де й одинична та парні коми, а також там, де коми ст... Тире Тире ставиться там, де й одинична та парні коми, а також там, де коми ставити не можна. Тире вживається: Між присудком і підметом, якщо вони виражені однаковими лексично- граматичними категоріями. “Справжня дружба - чисте джерело.” На місці пропущеного члена або кількох членів речення. “ Сьогодні (є)- твій день народження.”
Cлайд 14
Тире При відокремленій прикладці. “Я так довго працював - завдяки твоїй підтр... Тире При відокремленій прикладці. “Я так довго працював - завдяки твоїй підтримці - для того, що б доказати самому собі.” Перед узагальнюючим словом після однорідних членів речення. “На пустирях, у рівчаках та неглибоких балках - скрізь росте ця невибаглива рослина.” Якщо друга половина безсполучникового складного речення має значення протиставлення. “Ще сонячні промені сплять - досвітні вогні вже горять (Л.Українка).”
Cлайд 15
Знак оклику Знак оклику вживається: У кінці спонукального речення, якщо, крім... Знак оклику Знак оклику вживається: У кінці спонукального речення, якщо, крім спонукання, в реченні виражається емоційний стан того, хто говорить. “А ну, відчиняй!"- вигукнув хтось за дверима.” Після звертання при емоційному його виділенні. “- Хлопці! - покликав Олег Васильович - Швидко біжить до мене!” У кінці розповідного речення, у якому виражається емоційний стан автора. “Боже! Що ж ви наробили!”
Cлайд 16
Знак питання Знак питання вживається: У кінці питального речення. “Звідки ж м... Знак питання Знак питання вживається: У кінці питального речення. “Звідки ж ми такі?” У діалогах. “ Микола. Слухайте, і чого ви оце все питаннями на питання відповідаєте? Михайло. А ви як думаєте?”
Скачать эту презентацию
Наверх