X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

андорра

Скачать эту презентацию

Презентация на тему андорра

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
Дидактичні ігри на уроках географії як засіб підвищення якості знань учнів Дидактичні ігри на уроках географії як засіб підвищення якості знань учнів
Cлайд 2
Мета роботи: виокремити та теоретично обгрунтувати педагогічні умови підвищен... Мета роботи: виокремити та теоретично обгрунтувати педагогічні умови підвищення якості знань учнів при використанні дидактичних ігор на уроках географії Завдання дослідження: 1. Визначити сутність та зміст поняття «дидактичні ігри»; 2. Виявити стан проблеми використання дидактичних ігор у сучасній шкільній практиці; 3. Розробити план-конспект уроку з географіі для 7 класу з використанням дидактичних ігор.
Cлайд 3
Об`єктом дослідження є процес підвищення якості знань учнів Предметом дослідж... Об`єктом дослідження є процес підвищення якості знань учнів Предметом дослідження є педагогічні умови підвищення якості знань учнів засобами використання дидактичних ігор на уроках географії
Cлайд 4
Проблемам гри приділяли значну увагу мислителі і педагоги як минулого, так і ... Проблемам гри приділяли значну увагу мислителі і педагоги як минулого, так і сучасного: Арістотель, Платон, Рабле, А. Макаренко, Я. Коменський, Д. Локк, Ж-Ж. Руссо, І. Кант, Ф. Шиллер, Г. Гросс, Ж. Піаже, К. Ушинський, Л. Виготський, О. Леонтьєв, Д. Ельконін, П. Гальперін .
Cлайд 5
В. Кругліков визначає, що «дидактичні ігри» — це вид навчальних занять, орган... В. Кругліков визначає, що «дидактичні ігри» — це вид навчальних занять, організованих у вигляді навчальних ігор, що реалізують ряд принципів ігрового, активного навчання та відрізняються наявністю правил, фіксованої структури ігрової діяльності та системи оцінювання, один з методів активного навчання Дидактична гра — це така колективна, цілеспрямована навчальна діяльність, коли кожен учасник і команда в цілому об'єднані рішенням головного завдання і орієнтують свою поведінку на виграш. Дидактична гра — це активна і (або) інтерактивна навчальна діяльність з імітаційного моделювання досліджуваних систем, явищ, процесів.
Cлайд 6
Дидактичні ігри, з одного боку, сприяють формуванню уваги, спостережливості, ... Дидактичні ігри, з одного боку, сприяють формуванню уваги, спостережливості, розвитку пам'яті, мислення, розвитку самостійності, ініціативи. З іншого — вирішують певну дидактичну завдання: вивчення нового матеріалу або повторення і закріплення пройденого, формування навчальних умінь і навичок. С. Шмаков стверджував, що «Гра — це вивірений століттями, народним досвідом, соціально-культурними нормами суспільства фактор соціалізації особистості». Гра — шлях дітей до пізнання світу, в якому вони живуть і який вони покликані змінити.
Cлайд 7
У методичній літературі на сучасному етапі можна зустріти різні класифікації ... У методичній літературі на сучасному етапі можна зустріти різні класифікації ігор залежно від того, що покладено в основу класифікації. В. Г. Семенов наводить, найбільш загальну та повну їх класифікацію Дидактичні ігри можна класифікувати за: -дидактичними цілями; -організаційною структурою; -віковими можливостями їх учасників; -за специфікою змісту.
Cлайд 8
Аналіз робіт А. Вербицького, А. Соловйової, Н. Анікеєвої, П. Баєва, Н. Борисо... Аналіз робіт А. Вербицького, А. Соловйової, Н. Анікеєвої, П. Баєва, Н. Борисової та інших дозволив виділити основні моменти або основні вимоги, що висуваються до організації і проведення ігор. До них слід віднести: Місце гри на уроці, Вибір гри для уроку, Безпосередня організація гри, її проведення Підведення підсумків гри
Cлайд 9
Дидактична гра має чітку структуру, що вирізняє її з-поміж іншої діяльності. ... Дидактична гра має чітку структуру, що вирізняє її з-поміж іншої діяльності. Основними структурними компонентами гри є: ігровий задум, правила гри, ігрові дії, пізнавальний зміст, або дидактичні завдання, обладнання та результат гри.
Cлайд 10
Умовно можна виділити кілька типів дидактичних ігор, згрупованих за видом дія... Умовно можна виділити кілька типів дидактичних ігор, згрупованих за видом діяльності учнів: ігри-подорожі, ігри-доручення, ігри-припущення, ігри-загадки, ігри-бесіди (ігри-діалоги)
Cлайд 11
Cлайд 12

Презентации этого автора

Скачать эту презентацию

Похожие презентаци

Княжество Андорра 26.06.2014 скрыт

Княжество Андорра

Андорра 08.07.2014 скрыт

Андорра

Андорра 25.10.2016 скрыт

Андорра

Наверх