X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Місцевий бюджет

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Місцевий бюджет

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
ПРИЙНЯТТЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ Виконала: Ст. гр. УДФ- 06 Власенко Ю. М. ПРИЙНЯТТЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ Виконала: Ст. гр. УДФ- 06 Власенко Ю. М.
Cлайд 2
Місцевий бюджет — бюджет адміністративно-територіальної одиниці — області, ра... Місцевий бюджет — бюджет адміністративно-територіальної одиниці — області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Cлайд 3
Cлайд 4
Після розгляду показників проекту бюджету колегією та відповідного доопрацюва... Після розгляду показників проекту бюджету колегією та відповідного доопрацювання Планом заходів передбачено, що до 10 травня поточного року Міністерство фінансів повинно подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний рік та попередні показники проекту зведеного бюджету на наступний рік з розподілом на Державний та місцеві бюджети, пропозиції щодо формування взаємовідносин з місцевими бюджетами, проект рішення Кабінету Міністрів України та інші необхідні матеріали. Другий етап (ця робота має бути виконана до кінця другої декади травня поточного року) На даному етапі передусім передбачається здійснити розрахунок попередніх показників видатків місцевих бюджетів у розрізі бюджету АРК, обласних бюджетів, бюджетів міст обласного (республіканського) значення та районів за удосконаленою формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між Державним та місцевими бюджетами та подати Управлінню територіальних бюджетів
Cлайд 5
До кінця травня відповідні управління департаментів на основі прийнятого Кабі... До кінця травня відповідні управління департаментів на основі прийнятого Кабінетом Міністрів України рішення зобов'язані підготувати інструктивні матеріали щодо складання бюджетних запитів головними розпорядниками та довести разом із затвердженими граничними обсягами видатків Державного бюджету на плановий рік та прогнозом видатків на наступні три роки до головних розпорядників. У цей же термін Міністерство фінансів повинне забезпечити подання від Кабінету Міністрів та супроводження у Верховній Раді проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний рік. Протягом червня управління департаментів Міністерства фінансів, котрі здійснюють формування і супроводжують виконання видаткової частини бюджету головними розпорядниками, забезпечують отримання бюджетних запитів на наступний рік від головних розпорядників згідно з методичними інструкціями щодо їх заповнення
Cлайд 6
Cлайд 7
Восени У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет У... Восени У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні Кабінет Міністрів України забезпечує доведення Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад визначених таким законом показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів) і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів.
Cлайд 8
У триденний строк з дня отримання таких документів Рада міністрів Автономної ... У триденний строк з дня отримання таких документів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації доводять виконавчим органам міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районним державним адміністраціям відповідні обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту.
Cлайд 9
Не пізніше 14 грудня Затверджуються бюджет АРК, обласні і районні бюджети, мі... Не пізніше 14 грудня Затверджуються бюджет АРК, обласні і районні бюджети, міські (Києва, Севастополя)
Cлайд 10
Дякую за увагу! Дякую за увагу!
Скачать эту презентацию
Наверх