X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Презентація з біології: "Основні процеси життєдіяльності тварин. " (7 клас )

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Презентація з біології: "Основні процеси життєдіяльності тварин. " (7 клас )

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
Урок №3 Основні процеси життєдіяльності тварин. Урок №3 Основні процеси життєдіяльності тварин.
Cлайд 2
Освітня. Почати формувати знання учнів про особливості та процеси життєдіяльн... Освітня. Почати формувати знання учнів про особливості та процеси життєдіяльності тварин; ознайомити з основними процесами: обмін речовин, живлення, дихання, ріст, розмноження. Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати біологічні процеси живих організмів; уміння спостерігати, аналізувати; розвивати пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Виховна. Виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища, до тварин рідного краю та домашніх тварин. Мета.
Cлайд 3
обмін речовин живлення; дихання; виділення; ріст; розмноження… терміни обмін речовин живлення; дихання; виділення; ріст; розмноження… терміни
Cлайд 4
Cлайд 5
Голозойний-завдяки складному комплексу ферментів організм може споживати скла... Голозойний-завдяки складному комплексу ферментів організм може споживати складні, найчастіше тверді, органічні сполуки Сапротрофний, коли організм живиться розчинами простих органічних речовин. Іноді вони виділяють ферменти безпосередньо на субстрат, а потім всмоктують поживні речовини, що утворилися. Знищуючи мертві рослини і тварини, сапротрофи відіграють важливу роль в кругообігу речовин. Типи гетеротрофного живлення
Cлайд 6
- вільноживучих, коли організми вільно живуть в певному середовищі (серед них... - вільноживучих, коли організми вільно живуть в певному середовищі (серед них можуть бути хижаки, травоїдні, плодоїдні, трупоядные і так далі); - симбіотичних, коли організми існують спільно, отримуючи від цього взаємну вигоду. По способу життя гетеротрофів можна розділити на:
Cлайд 7
Паразитизм Гетеротрофне живлення Хижацтво Сапрофітне живлення Паразитизм Гетеротрофне живлення Хижацтво Сапрофітне живлення
Cлайд 8
Живлення, при якому використовуються мертві організми, називається сапрофітним. Живлення, при якому використовуються мертві організми, називається сапрофітним.
Cлайд 9
Хижацтво — живлення живими тваринами, властиве представникам царства тварин і... Хижацтво — живлення живими тваринами, властиве представникам царства тварин і деяким рослинам (росянкам).
Cлайд 10
Паразитизм — живлення на живому організмі — хазяїні (кліщі, паразитичні черви... Паразитизм — живлення на живому організмі — хазяїні (кліщі, паразитичні черви на тваринах).
Cлайд 11
Тваринам притаманні такі процесі життєдіяльності, як: газообмін, рух, живленн... Тваринам притаманні такі процесі життєдіяльності, як: газообмін, рух, живлення, кровообіг, реакції на подразники довкілля, розмноження. Забезпечує ці процеси злагоджена робота відповідних органів і систем органів.
Cлайд 12
Орган - це частина організму, яка розташована в певному місці й характеризуєт... Орган - це частина організму, яка розташована в певному місці й характеризується притаманними лише йому особливостями будови та виконуваними функціями.      Органи,   що  спільно  виконують  в  організмі  певні  функції, утворюють систему органів.      Більшість тварин має порожнину тіла - простір, заповнений речовиною, в якому розташовані внутрішні органи.
Cлайд 13
Рух забезпечує опорно-рухова система. Її складають скелет і мускулатура. Скел... Рух забезпечує опорно-рухова система. Її складають скелет і мускулатура. Скелет може бути зовнішнім (це кутикула комах і раків, черепашка молюсків) або внутрішнім (у птахів, ссавців та ін.). Він виконує захисну функцію, підтримує у певному положенні внутрішні органи, до нього приєднуються м’язи. Скорочення м’язів забезпечують різноманітні рухи тварин: біг, стрибки, плавання, політ.
Cлайд 14
Рух - одна з головних відрізняючих ознак тварини. Якщо істота ворушиться, зна... Рух - одна з головних відрізняючих ознак тварини. Якщо істота ворушиться, значить, вона живе. Деяким досить і такої крихти, іншим досконалий руховий апарат дозволяє показувати чудеса швидкості, спритності, витривалості і невимушеній грації. Складними рухами птахів і ссавців управляє головний мозок. Саме він розсилає потоки імпульсів по мережі нервових волокон, примушуючи кожну м'яз робити те, що від неї вимагається.     
Cлайд 15
  Нервову регуляцію життєвих функцій організму тварин забезпечує нервова сист...   Нервову регуляцію життєвих функцій організму тварин забезпечує нервова система. Завдяки їй організми здатні швидко реагувати на подразники зовнішнього середовища. До складу нервової системи більшості тварин входить головний мозок.      Мозок - це головний центр нервової системи, який не лише координує діяльність усіх органів, а й забезпечує складні форми поведінки.      Чим складніша будова головного мозку, тим складніші форми поведінки притаманні тваринам.
Cлайд 16
З нервовою системою тісно взаємодіють різноманітні органи чуттів тварин, здат... З нервовою системою тісно взаємодіють різноманітні органи чуттів тварин, здатні сприймати певні подразники. Це, зокрема, органи зору, нюху, слуху, хімічного відчуття тощо.
Cлайд 17
обмін речовин – сукупність процесів надходження речовин до організму, їхнє пе... обмін речовин – сукупність процесів надходження речовин до організму, їхнє перетворення в ньому та виведення назовні продуктів обміну; пластичний обмін- (анаболізм, процес асиміляції) процес засвоєння організмом речовин, при якому затрачається енергія. дисиміляція – (енергетичний обмін, катаболізм). процес розкладу складних органічних сполук, який протікає виділенням енергії. обмін речовин метаболізм
Cлайд 18
Одну з найважливіших функцій організму - обмін речовин - забезпечує живлення.... Одну з найважливіших функцій організму - обмін речовин - забезпечує живлення. Тваринам притаманні різні способи живлення: серед них є хижаки, рослиноїдні, всеїдні, кровосисні, паразитичні та інші види. Живляться тварини за допомогою травної системи. Органи, що входять до її складу, забезпечують надходження, оброблення, перетравлювання їжі та всисання поживних речовин. У ссавців це: ротова порожнина, стравохід, шлунок і кишечник, а також травні залози (слинні, печінка, підшлункова та ін.). Травної системи не мають деякі паразитичні тварини, наприклад стьожкові черви. Поживні речовини з організму хазяїна вони отримують через покриви. У деяких тварин (наприклад, павуків) травлення позакишкове.Разом з отрутою, що паралізує жертву, вони вводять в її тіло травні соки.Потім висмоктують уже перетравлений рідкий вміст здобичі.
Cлайд 19
Виділення - це очищення організму від кінцевих, здебільшого шкідливих, продук... Виділення - це очищення організму від кінцевих, здебільшого шкідливих, продуктів обміну, що утворилися в процесі життєдіяльності. У такий спосіб організми підтримують відносну сталість свого внутрішнього середовища, без чого вони не можуть нормально існувати. У ссавців до органів виділення належать нирки і шкіра, у безхребетних тварин - спеціальні видільні трубки.
Cлайд 20
Газообмін у тварин забезпечують органи дихання, що утворюють дихальну систему... Газообмін у тварин забезпечують органи дихання, що утворюють дихальну систему. В організмі кисень розщеплює органічні сполуки. Завдяки цьому звільняється енергія, потрібна для забезпечення процесів життєдіяльності організмів. Будова органів дихання залежить від середовища мешкання тварини. Багато мешканців водойм дихають киснем, розчиненим у воді. Для цього вони мають зябра. Деякі дрібні водяні тварини здатні здійснювати газообмін через тонкі покриви тіла. У мешканців суходолу органи дихання - легені (у хребетних тварин) і трахеї (у комах) - дають змогу ефективно використовувати кисень атмосферного повітря. Атмосферним повітрям дихають і ті водяні тварини, предки яких колись мешкали на суходолі (кити, дельфіни).
Cлайд 21
Кровообіг забезпечує кровоносна система. Вона призначена для транспорту різни... Кровообіг забезпечує кровоносна система. Вона призначена для транспорту різних речовин, зокрема газів і поживних речовин, а також для захисту організму від паразитів і шкідливих речовин. У більшості тварин є спеціальний м’язовий пульсуючий орган - серце, що забезпечує рух крові по судинах: артеріях, венах і капілярах.
Cлайд 22
Розмноження тварин забезпечує статева система. Вона включає статеві залози, я... Розмноження тварин забезпечує статева система. Вона включає статеві залози, які утворюють статеві клітини. Чоловічі статеві залози називають сім’яниками, а жіночі - яєчниками.
Cлайд 23
Кожен орган функціонує як нерозривна частина єдиного організму. Наприклад, тр... Кожен орган функціонує як нерозривна частина єдиного організму. Наприклад, травна функція неможлива без впливу нервової системи, органів дихання та ін Прийом їжі, її механічна обробка, перетравлення, всмоктування, дефекація - всі ці складні процеси протікають з неодмінною участю інших органів.
Cлайд 24
     1. Які функції опорно-рухової, травної та видільної систем?      2. Які ...      1. Які функції опорно-рухової, травної та видільної систем?      2. Які органи дихання мають тварини?      3. З чого складається кровоносна система? Які її функції?      4. Яке значення нервової системи в житті тварин?      5. Що спільного та відмінного в процесах надходження їжі до організму грибів, рослин і тварин? Запитання для контролю
Скачать эту презентацию
Наверх