X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів.
Cлайд 2
Програми, які існують для створення і опрацювання текстів, називаються систем... Програми, які існують для створення і опрацювання текстів, називаються системами опрацювання текстів. Текстовий документ – це сукупність тексту й об’єктів, які його доповнюють. Текст – послідовність символів із певного набору.
Cлайд 3
Об’єкти текстового документа Текстові: символи, слова, речення, рядки, абзаци... Об’єкти текстового документа Текстові: символи, слова, речення, рядки, абзаци, сторінки. Нетекстові об’єкти: графічні зображення, таблиці, формули, діаграми, схеми, посилання на різноманітні мережні ресурси.
Cлайд 4
Призначення систем опрацювання текстів Введення тексту; Редагування тексту; Ф... Призначення систем опрацювання текстів Введення тексту; Редагування тексту; Форматування тексту; Збереження текстового документа.
Cлайд 5
Класифікація систем опрацювання текстів За способом використання: автономні, ... Класифікація систем опрацювання текстів За способом використання: автономні, мережні. За призначенням: загального призначення, спеціального призначення. За формою тексту: лінійні, нелінійні. За кількістю алфавітів: одноалфавітні, багатоалфавітні. За можливостями: текстові редактори, текстові процесори, видавничі системи.
Cлайд 6
Скачать эту презентацию

Похожие презентаци

Наверх