X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Презентация кафедры ПолтНТУ

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Презентация кафедры ПолтНТУ

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА © Корпор... ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2007. Все права защищены. Microsoft, Windows, Windows Vista и другие названия продуктов являются или могут являться зарегистрированными товарными знаками и/или товарными знаками в США и/или других странах. Информация приведена в этом документе только в демонстрационных целях и не отражает точку зрения представителей корпорации Майкрософт на момент составления данной презентации. Поскольку корпорация Майкрософт вынуждена учитывать меняющиеся рыночные условия, она не гарантирует точность информации, указанной после составления этой презентации, а также не берет на себя подобной обязанности. КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ.
Cлайд 2
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2007. Все права защищены. Mi... © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2007. Все права защищены. Microsoft, Windows, Windows Vista и другие названия продуктов являются или могут являться зарегистрированными товарными знаками и/или товарными знаками в США и/или других странах. Информация приведена в этом документе только в демонстрационных целях и не отражает точку зрения представителей корпорации Майкрософт на момент составления данной презентации. Поскольку корпорация Майкрософт вынуждена учитывать меняющиеся рыночные условия, она не гарантирует точность информации, указанной после составления этой презентации, а также не берет на себя подобной обязанности. КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ.
Cлайд 3
Ректор ОНИЩЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, доктор економічних наук, професор, з... Ректор ОНИЩЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2007. Все права защищены. Microsoft, Windows, Windows Vista и другие названия продуктов являются или могут являться зарегистрированными товарными знаками и/или товарными знаками в США и/или других странах. Информация приведена в этом документе только в демонстрационных целях и не отражает точку зрения представителей корпорации Майкрософт на момент составления данной презентации. Поскольку корпорация Майкрософт вынуждена учитывать меняющиеся рыночные условия, она не гарантирует точность информации, указанной после составления этой презентации, а также не берет на себя подобной обязанности. КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ.
Cлайд 4
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕСУ МтаБ Факультет ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕСУ МтаБ Факультет
Cлайд 5
На факультеті навчаються близько 800 студентів за бюджетною та контрактною фо... На факультеті навчаються близько 800 студентів за бюджетною та контрактною формами навчання.  Планування підготовки і формування контингенту студентів базуються на існуючих зв'язках із підприємствами, організаціями, господарствами та вивченні потреби в спеціальностях цього профілю на регіональному ринку праці.
Cлайд 6
Факультет менеджменту та бізнесу очолює Декан факультету  Комеліна Ольга Воло... Факультет менеджменту та бізнесу очолює Декан факультету  Комеліна Ольга Володимирівна, Доктор економічних наук, доцент
Cлайд 7
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ
Cлайд 8
Кафедра менеджменту і адміністрування готує бакалаврів та магістрів за такими... Кафедра менеджменту і адміністрування готує бакалаврів та магістрів за такими напрямами: 1) Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. „Менеджмент”. „Туризм” Термін навчання 4 роки, базова вища освіта. 2) Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр. „Менеджмент організацій і адміністрування”.  „Менеджмент інноваційної діяльності”.  „Менеджмент інвестиційної діяльності”.  „Бізнес-адмістрування”.  „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Термін навчання 1,5 роки („Бізнес-адмістрування” 2 роки), повна вища освіта.   щелкните, чтобы…
Cлайд 9
Спеціальність менеджмент Менеджмент — це процес планування, організації, прив... Спеціальність менеджмент Менеджмент — це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності. У широкому розумінні менеджмент - це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей. У вузькому розумінні менеджмент - це процес планування, організації, мотивації та контролю організаційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення цілей організації.
Cлайд 10
Менеджер Менеджер – це людина, яка займає постійну керуючу посаду, наділена п... Менеджер Менеджер – це людина, яка займає постійну керуючу посаду, наділена повноваженнями і приймає в їх межах рішення за певними видами діяльності організації. Мета роботи менеджера – забезпечення стабільної конкурентоспроможності підприємства.
Cлайд 11
Cлайд 12
Історія розвитку кафедри менеджменту і адміністрування Кафедра менеджменту і ... Історія розвитку кафедри менеджменту і адміністрування Кафедра менеджменту і адміністрування була створена у 1994 році шляхом реорганізації кафедри організації та управління в будівництві для підготовки фахівців за напрямом „Менеджмент". В різні часи на кафедрі працювали відомі вчені, серед яких: професор Є.В. Платонов; автор підручника з економіки сільсько-господарського будівництва, професор М.З. Берлін; професор A.M. Анюховський; знані керівники та головні спеціалісти главків, трестів й інших будівельних організацій України, як доценти М.І. Меламуд, І.Д. Коломієць, А.Г. Крисанов, С.О. Бродецький, В.О. Видюк, М.Б. Левітін та інші.
Cлайд 13
Завідувач кафедри Маркіна Ірина Анатоліївна  доктор економічних наук, професо... Завідувач кафедри Маркіна Ірина Анатоліївна  доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, член експертної Ради з менеджменту і торгівлі ДАК Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2007. Все права защищены. Microsoft, Windows, Windows Vista и другие названия продуктов являются или могут являться зарегистрированными товарными знаками и/или товарными знаками в США и/или других странах. Информация приведена в этом документе только в демонстрационных целях и не отражает точку зрения представителей корпорации Майкрософт на момент составления данной презентации. Поскольку корпорация Майкрософт вынуждена учитывать меняющиеся рыночные условия, она не гарантирует точность информации, указанной после составления этой презентации, а также не берет на себя подобной обязанности. КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ.
Cлайд 14
Викладацький склад кафедри Старовірець Анатолій Степанович Допоможе вивчити  ... Викладацький склад кафедри Старовірець Анатолій Степанович Допоможе вивчити  операційний менеджмент на підприємствах Зернюк Олена Вячеславівна Ознайомить вас з розвитком маркетингового менеджменту на підприємствах Бакало Надія Віталіївна   Навчить вас якісно управляти персоналом і вирішувати конфлікти Гришко Володимир Васильович Пояснить проблеми менеджменту організацій, корпоративного управління, управління ресурсовикористанням в галузях господарства.
Cлайд 15
Ржепішевська Віта Володимирівна Забезпече зростання ваших знань з конкурентос... Ржепішевська Віта Володимирівна Забезпече зростання ваших знань з конкурентоспроможності підприємств і інвестиційного менеджменту Болдирєва Людмила Миколаївна Викладає логістичне управління підприємствами різних галузей господарювання. Марченко Олександр Вікторович Навчить розробляти і впроваджувати інноваційні проекти в будівельній сфері. Голобородько Олександр Петрович Відкриє горизонт удосконалення стратегічного управління підприємством.
Cлайд 16
Василенко Оксана Володимирівна Розповість вам про інноваційно-інвестиційне пр... Василенко Оксана Володимирівна Розповість вам про інноваційно-інвестиційне проектування в системі управління розвитком підприємств. Гунченко Марія Володимирівна Навчить і ознайомить з мотивами та стимулами праці, реалізацією методів контролінгу в сучасних умовах, управлінням ризиками. Дробітько Наталія Анатоліївна  Навчить оцінювати та діагностувати конкурентоспроможность підприємств Біловол Раїса Іванівна Спеціаліст з антикризового управління підприємством і управління ефективністю
Cлайд 17
Гринько Олександр Володимирович Навчить і пояснить вам всі аспекти менеджмент... Гринько Олександр Володимирович Навчить і пояснить вам всі аспекти менеджменту, та удосконалення менеджменту виробничих підприємств. Коваленко Григорій Карпович Дасть знання з управління якістю, міського моніторингу та менеджменту. Боголюбський Олег Євгенович Введе в курс інформаційного забезпечення діяльності  і управління розвитком малих підприємств. Черниш Ірина Володимирівна Займається управління створенням інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу, подієвим туризмом.
Cлайд 18
Дячков Дмитро Володимирович Опише ази управління інформаційним потенціалом пі... Дячков Дмитро Володимирович Опише ази управління інформаційним потенціалом підприємства. Маховка Вікторія Михайлівна Розповість про антикризове управління підприємством. Білецька Тетяна Володимирівна Відобразить основи планування діяльності підприємства. Христенко Олена Володимирівна Пояснить управління інноваційним розвитком підприємств на регіональному рівні. управління малими підприємствами.
Cлайд 19
Кафедрою ведеться наполеглива робота з підготовки до приведення навчально-вих... Кафедрою ведеться наполеглива робота з підготовки до приведення навчально-виховного процесу до вимог сучасної європейської освіти. Ці традиції сьогодні прагне продовжувати й розвивати нинішній склад кафедри!
Cлайд 20
Науково-дослідна робота студентів Викладачі кафедри виконують наукову роботу ... Науково-дослідна робота студентів Викладачі кафедри виконують наукову роботу зі студентами, допомагають їм готуватись до внутрішньовузівських, всеукраїнських і міжнародних конкурсів наукових робіт, олімпіад, конференцій, на яких неодноразово студенти займали призові місця
Cлайд 21
Культурне життя студентів КВН щелкните, чтобы… © Корпорация Майкрософт (Micro... Культурне життя студентів КВН щелкните, чтобы… © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2007. Все права защищены. Microsoft, Windows, Windows Vista и другие названия продуктов являются или могут являться зарегистрированными товарными знаками и/или товарными знаками в США и/или других странах. Информация приведена в этом документе только в демонстрационных целях и не отражает точку зрения представителей корпорации Майкрософт на момент составления данной презентации. Поскольку корпорация Майкрософт вынуждена учитывать меняющиеся рыночные условия, она не гарантирует точность информации, указанной после составления этой презентации, а также не берет на себя подобной обязанности. КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ.
Cлайд 22
Хор Танцювальні колективи Хор Танцювальні колективи
Cлайд 23
Спортивне життя щелкните, чтобы… © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporati... Спортивне життя щелкните, чтобы… © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2007. Все права защищены. Microsoft, Windows, Windows Vista и другие названия продуктов являются или могут являться зарегистрированными товарными знаками и/или товарными знаками в США и/или других странах. Информация приведена в этом документе только в демонстрационных целях и не отражает точку зрения представителей корпорации Майкрософт на момент составления данной презентации. Поскольку корпорация Майкрософт вынуждена учитывать меняющиеся рыночные условия, она не гарантирует точность информации, указанной после составления этой презентации, а также не берет на себя подобной обязанности. КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ.
Cлайд 24
Профіль роботи менеджерів: управління діяльністю підприємства, побудова орган... Профіль роботи менеджерів: управління діяльністю підприємства, побудова організаційних структур, здійснення планування, контролю та оптимізації системи відносин між відділами та службами фірми, організація виробничих процесів в просторі та часі, ефективне управління мотиваційними процесами, прийняття управлінських рішень, розвиток потенціалу підприємства.   щелкните, чтобы…
Cлайд 25
Ким можна працювати менеджеру? Економістом, Менеджером з постачання. Менеджер... Ким можна працювати менеджеру? Економістом, Менеджером з постачання. Менеджером з логістики, Менеджером з персоналу, Менеджером з постачання, Менеджером у фінансовій діяльності, Менеджером у сфері надходження інформації, Викладачем вищого навчального закладу, Інструктором з праці, Фахівецем з аналізу ринку праці, Менеджером у сфері надходження інформації, Директором малого промислового підприємства.   щелкните, чтобы…
Cлайд 26
Навчаючись на факультеті менеджменту і адміністрування ви отримаєте і вдоскон... Навчаючись на факультеті менеджменту і адміністрування ви отримаєте і вдосконалите такі професійні якості: Вміння аналізувати ситуацію, брати на себе відповідальність за прийняття рішень та їх виконання, добре розуміти цілі фірми, вміння бачити і вирішувати проблеми. Ряд організаторських та ділових здібностей: цілеспрямованість, підвищена працездатність, дисципліна і контроль над собою, комунікабельність, уміння розташувати до себе людей. Основні професіональні важливі якості менеджера - — реалізм і вміння керувати, управляти, організовувати і підтримувати роботу колективу. щелкните, чтобы…
Cлайд 27
Адреса нашого університету: 36601, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24 Те... Адреса нашого університету: 36601, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24 Телефони: (05322) 7-38-67, (0532) 56-16-04, (0532) 56-98-16 Деканат факультету менеджменту та бізнесу (05322) 2-16-72.   щелкните, чтобы…
Cлайд 28
ПолтНТУ щелкните, чтобы… ПолтНТУ щелкните, чтобы…
Cлайд 29
Шановні абітурієнти будемо раді бачити Вас в рядах кафедри «Менеджменту адмін... Шановні абітурієнти будемо раді бачити Вас в рядах кафедри «Менеджменту адміністрування» , факультету «Менеджменту та бізнесу» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка!   © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2007. Все права защищены. Microsoft, Windows, Windows Vista и другие названия продуктов являются или могут являться зарегистрированными товарными знаками и/или товарными знаками в США и/или других странах. Информация приведена в этом документе только в демонстрационных целях и не отражает точку зрения представителей корпорации Майкрософт на момент составления данной презентации. Поскольку корпорация Майкрософт вынуждена учитывать меняющиеся рыночные условия, она не гарантирует точность информации, указанной после составления этой презентации, а также не берет на себя подобной обязанности. КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ.
Скачать эту презентацию
Наверх