X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Інклюзивна освіта: українські реалії

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Інклюзивна освіта: українські реалії

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
Cлайд 2
Завдання модуля: Систематизувати знання щодо: змісту інклюзивної освіти; держ... Завдання модуля: Систематизувати знання щодо: змісту інклюзивної освіти; державних заходів по впровадженню інклюзивної освіти в Україні. Сформувати вміння (навички): орієнтуватися в питаннях інклюзивної освіти в Європі; аналізувати стан інклюзивної освіти в Україні.
Cлайд 3
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЯ ТЕМА 1. Інклюзивна освіта: основні положення 1.1 Інтег... ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЯ ТЕМА 1. Інклюзивна освіта: основні положення 1.1 Інтеграція та інклюзія 1.2. Переваги інклюзивної освіти ТЕМА 2. Державні заходи по впровадженню інклюзивної освіти в Україні 2.1. Всеукраїнський фонд "Крок за кроком" 2.2. Реалізація освітньої програми "Крок за кроком" в освітніх закладах України   ТЕМА 3. Інформаційні ресурси у сфері інклюзивної освіти
Cлайд 4
Тема 1.1. Інтеграція та інклюзія Інклюзія (від Inclusion – включення) – проце... Тема 1.1. Інтеграція та інклюзія Інклюзія (від Inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Це політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах.  
Cлайд 5
Інтеграція - зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими освітніми пот... Інтеграція - зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими освітніми потребами у регулярний освітній простір. Ми пристосовуємо учня до вимог школи.
Cлайд 6
ТЕМА 2. Державні заходи по впровадженню інклюзивної освіти в Україні Всеукраї... ТЕМА 2. Державні заходи по впровадженню інклюзивної освіти в Україні Всеукраїнський фонд "Крок за кроком" Основна мета діяльності Всеукраїнського фонду "Крок за кроком" - втілення демократичних цінностей у систему освіти України та підтримка освітніх програм, в основі яких лежить особистісно зорієнтований підхід, активне залучення родин та громадськості.
Cлайд 7
Реалізація освітньої програми "Крок за кроком" в освітніх закладах України На... Реалізація освітньої програми "Крок за кроком" в освітніх закладах України Навчання дітей в інклюзивних класах здійснюється за навчальними планами, програмами, підручниками, посібниками, рекомендованими Міністерством освіти та науки України. Навчально-виховний процес в інклюзивних класах має корекційно-реабілітаційну спрямованість, діти отримують спеціальну допомогу безпосередньо в школі.
Cлайд 8
У рамках програми „Інклюзивна освіта Проекти “Реалізація прав людини через рі... У рамках програми „Інклюзивна освіта Проекти “Реалізація прав людини через рівний доступ до якісної освіти” ( 2001-2002 рр.), “Змінимо світ для дітей з особливими потребами – кроки до партнерства” (2002 р), “Адвокатство батьків – обстоювання права на інклюзивну освіту для дітей з особливими потребами” (2003р.), “Розвиток модельних центрів інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами” (2003-2005 рр.), “Створення ресурсних центрів для батьків дітей з особливими потребами” (2005-2007 рр.).
Cлайд 9
На сьогодні програму реалізують 20 експериментальних закладів освіти, які нал... На сьогодні програму реалізують 20 експериментальних закладів освіти, які налічують 49 експериментальних класів/груп зі 178 особливими дітьми. На базі 4 інститутів післядипломної освіти реалізуються проблемно-тематичні курси. 393 педагогічних працівників пройшли курс навчання за програмою “Залучення дітей з особливими потребами”.
Cлайд 10
Інклюзивна освіта розглядається сьогодні як надання дітям з особливими потреб... Інклюзивна освіта розглядається сьогодні як надання дітям з особливими потребами можливості навчатися разом з своїми однолітками, мати рівний доступ до освіти. Президент Віктор Ющенко підписав Рамкову угоду щодо приєднання України до Конвенції ООН "Про права інвалідів", яка є основоположною для впровадження інклюзивної освіти.
Cлайд 11
Реабілітаційний центр для дітей-інвалідів м. Кривий Ріг Реабілітаційний центр для дітей-інвалідів м. Кривий Ріг
Cлайд 12
Інформаційні ресурси у сфері інклюзивної освіти. Загальна декларація прав люд... Інформаційні ресурси у сфері інклюзивної освіти. Загальна декларація прав людини (проголошена ООН 10 грудня 1948 року): www.minjust.gov.ua/udhra/udhr.html   Конвенція ООН про права дитини (прийнята 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року) www.chl.kiev.ua/UKR/konv_u.htm   Декларація про права інвалідів (проголошена ООН 9 грудня 1975 року) www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_117   Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (прийняті резолюцією 48/96 Генеральної Асамблеї від 20 грудня 1993 року)

Презентации этого автора

Скачать эту презентацию

Похожие презентаци

Нет результатов.
Наверх