X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Уживання дієслів у професійному мовленні

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Уживання дієслів у професійному мовленні

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
уживання дієслів у професійному мовленні Виконала: Ст. 23гупи ФЕУВ Гога Вікто... уживання дієслів у професійному мовленні Виконала: Ст. 23гупи ФЕУВ Гога Вікторія МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ Україна ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Одеса 2013
Cлайд 2
Зміст Значення дієслів. Їх граматичні ознаки. Система дієслівних форм. Дієслі... Зміст Значення дієслів. Їх граматичні ознаки. Система дієслівних форм. Дієслівне керування. Правила керування дієслова іменником. Особливості вживання дієслів та їх форм у фаховому мовленні.
Cлайд 3
Дієслово – це повнозначна частина мови, яка означає дію або стан предмета як ... Дієслово – це повнозначна частина мови, яка означає дію або стан предмета як процес. Завжди називає дію або стан предмета! Називають: діяча носія стану
Cлайд 4
Система граматичних форм: Система граматичних форм:
Cлайд 5
інфінітив інфінітив
Cлайд 6
ухвальна частина ряду документів, зокрема протокол, наказ, розпорядження тощо... ухвальна частина ряду документів, зокрема протокол, наказ, розпорядження тощо, для вираження наказовості Доконаний вид інфінітиву затвердити на посаді; взяти інформацію до відома; надати матеріальну допомогу.
Cлайд 7
Правила вживання способових форм у текстах ділових документів та в усному діл... Правила вживання способових форм у текстах ділових документів та в усному діловому мовленні: Особові дієслова - категорія способу, (виражає відношення дії до дійсності). давайте проголосуємо давайте привітаємо 1. Давайте – не є нормативним 2. Враховувати ситуацію спілкування (етикет) пробачте: пробачте, будь ласка прошу пробачення заходьте: прошу заходити 3. Форма одного способу вживається у значенні іншого дійсний спосіб - значення наказового: Ви виконаєте доручення і повідомите про результати. умовний спосіб - значення наказового: Чи не поновити б нам ділові відносини з фірмою…? наказовий спосіб - значення умовного: Зверніться ви вчасно по допомогу – збитків можна було б уникнути. 4. наказовий спосіб - значення дійсного: А ми візьми і зроби. 5. інфінітив – значення наказового способу: Виконати терміново.
Cлайд 8
дієслова теперішнього часу із значенням позачасовості 1-а особа множини 3-я о... дієслова теперішнього часу із значенням позачасовості 1-а особа множини 3-я особа однини та множини вважаємо за доцільне звернутися до…; рівень інфляції становить…; допускають до участі в конкурсі осіб…
Cлайд 9
вживання форм одного часу в значенні іншого час значення умови приклад тепері... вживання форм одного часу в значенні іншого час значення умови приклад теперішній майбутній треба підкреслити обов’язковість виконання дії Нарадарозпочинаєтьсяоб 11 годині. минулий надання розповіді більшої виразності Автор статтіпорушуєпитання реформування економіки. минулий майбутній називаючи дії, що обов’язково відбудуться Ви залишаєтесь на своїх місцях, а мипішли.
Cлайд 10
Використання безособових дієслів допомагає звернути увагу на дію, яка формує ... Використання безособових дієслів допомагає звернути увагу на дію, яка формує структурно-граматичне і змістове ціле: Вам бракує досвіду. Нам не вистачає спеціалістів у цій галузі. Використання безособових дієслов, утворених від особових за допомогою постфікса –ся, з метою констатації факту: Не дозволяється Забороняється Не допускається Активний стан є обов’язковим у заявах громадян, коли треба вказувати винуватця порушення професійної або адміністративної етики, він додає принциповий тон критиці: Механік заводу Р.І. Гаврилов грубо порушив техніку безпеки.
Cлайд 11
ДІЄПРИКМЕТНИКИ Активні Пасивні Їх вживання є обмеженим у діловій мові. Не обм... ДІЄПРИКМЕТНИКИ Активні Пасивні Їх вживання є обмеженим у діловій мові. Не обмежене в професійній мові. (минулого часу) Науковий та діловий стилі. Використовуються для лаконічного вираження думки. Виступають в ролі означення-уточнюють, зміст означуваного слова. Вживання не обмежене в професійній мові.
Cлайд 12
Творення пасивних дієприкметників перед суфіксом -ен в основі дієприкметника ... Творення пасивних дієприкметників перед суфіксом -ен в основі дієприкметника відбуваються чергування приголосних: зберегти – збережений; знизити – знижений; оголосити – оголошений; оплатити – оплачений; узгодити – узгоджений; очистити – очищений; зробити – зроблений; купити – куплений; лише від дієслів, які вживаються без суфікса -ся
Cлайд 13
Предикативні форми на -но, -то незмінні форми дієслова, які широко вживаються... Предикативні форми на -но, -то незмінні форми дієслова, які широко вживаються в українській мові і виступають головним членом (присудком) у безособових реченнях. Використовують замість пасивних дієприкметників. наголошують на дії, а не на ознаці Постанову прийнято одноголосно. а не Постанова прийнята одноголосно. Запрошення розіслано вчасно. замість Запрошення розіслані вчасно.
Cлайд 14
Дякую за увагу!!! Дякую за увагу!!!
Скачать эту презентацию

Похожие презентаци

Наверх