X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Дослідницька лабораторія

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Дослідницька лабораторія

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
Дослідницька лабораторія «Вплив природних факторів та діяльності людини на ро... Дослідницька лабораторія «Вплив природних факторів та діяльності людини на розвиток рослин» Проект учнів 3 класу ЗОШ І – ІІІ ступенів села Бойове Керівник Шаповалова Тетяна Григорівна 2013-2014 навчальний рік
Cлайд 2
Шаповалова Т.Г. Шаповалова Т.Г.
Cлайд 3
Метою проекту є: створення умов для забезпечення росту рослин; розширення кол... Метою проекту є: створення умов для забезпечення росту рослин; розширення кола знань про вплив природних факторів ( грунту, світла, тепла, вологи, поживних речовин) на розвиток рослин; формування уявлень про нерозривний взаємозв’язок природних процесів.
Cлайд 4
Метою проекту є: стимулювання й розвиток навчальних мотивів; створення атмосф... Метою проекту є: стимулювання й розвиток навчальних мотивів; створення атмосфери доброзичливих взаємин у класі, що необхідно для підтримування в учнів почуття власної гідності, доброти і чуйності, бажання працювати разом з однолітками.
Cлайд 5
Актуальність проекту Державним стандартом початкової загальної освіти утвердж... Актуальність проекту Державним стандартом початкової загальної освіти утверджено стратегію розвитку початкової ланки загальноосвітніх закладів: Формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань. Опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. Забезпечення самоствердження та самореалізації особистості молодшого школяра.
Cлайд 6
Курс «Природознавство» в початковій школі базується на частково-пошуковому ме... Курс «Природознавство» в початковій школі базується на частково-пошуковому методі навчання, який спрямований на розв’язання стрижневого завдання предмета, пов’язаного із формуванням способів навчально-пізнавальної діяльності учнів; мисленнєвих дій та операцій; вироблення уміння розкривати причинно-наслідкові зв’язки у природі.
Cлайд 7
Цілі проекту: Координація практичної природознавчої діяльності учнів, стимулю... Цілі проекту: Координація практичної природознавчої діяльності учнів, стимулювання їх творчого самовдосконалення. Формування стійкої мотивації для постійного підвищення рівня знань з предмету «Природознавство». Актуалізація потреби учнів у вивченні та упровадженні в навчальний процес дослідницько-пошукових форм організації власної пізнавальної діяльності.
Cлайд 8
Завдання проекту: В учнів початкової ланки віковою особливістю є наочно-дієве... Завдання проекту: В учнів початкової ланки віковою особливістю є наочно-дієве та наочно – образне мислення (все що вивчаємо, необхідно побачити і доторкнутися). Тому важливими є : пріоритетність реалізації навчальних, розвивальних, виховних завдань з курсу «Природознавство»; цілісність впливу на дитину через взаємозв’язок навчальної та ігрової природничої діяльності; участь учнів в процесі експериментальної роботи як суб’єктів процесу, його активних творців, спроможних впливати на буття, постійно самовдосконалюючись.
Cлайд 9
Очікувані результати Підвищення рівня наукової природничої компетентності учн... Очікувані результати Підвищення рівня наукової природничої компетентності учнів в процесі практико-експериментальної діяльності. Створення педагогічних умов для формування ціннісних орієнтацій учнів, становлення їхньої самосвідомості, розвитку загальних та соціальних здібностей у процесі дослідницько-пошукової діяльності. Узагальнення та систематизація матеріалів проекту. Презентація досвіду використання експериментальної роботи в системі навчально-виховного процесу.
Cлайд 10
Типологія проекту Тип проекту за кінцевим результатом: науково - практичний. ... Типологія проекту Тип проекту за кінцевим результатом: науково - практичний. Зміст проекту: пошуково-практична діяльність, підготовка інформаційних продуктів. Термін роботи над проектом: листопад –грудень 2013 року. Керівник проекту: Шаповалова Тетяна Григорівна
Cлайд 11
Типологія проекту За змістом: предметний. За кількістю учасників: груповий. З... Типологія проекту За змістом: предметний. За кількістю учасників: груповий. За тривалістю: короткостроковий. За ступенем самостійності:репродуктивно-дослідницько-творчий. За характером контактів: внутрішньошкільний
Cлайд 12
Принципи реалізації проекту Принцип діяльності (розвиток особистості в процес... Принципи реалізації проекту Принцип діяльності (розвиток особистості в процесі «відкриття» ним нового знання). Принцип безперервності (інваріативність технології). Принцип цілісного уявлення про світ. Принцип психологічної комфортності. Принцип варіативності (варіативність мислення – вибір оптимального варіанту). Принцип творчості – придбання власного досвіду творчої діяльності.
Cлайд 13
Учасники проекту – учні 3 класу Лєзіна Софія Гордієнко Марія Захарченко Максим Учасники проекту – учні 3 класу Лєзіна Софія Гордієнко Марія Захарченко Максим
Cлайд 14
Учасники проекту – учні 3 класу Зубкові Богдан та Костянтин Черкес Єлизавета Учасники проекту – учні 3 класу Зубкові Богдан та Костянтин Черкес Єлизавета
Cлайд 15
Учасники проекту – учні 3 класу Гусяк Володимир Пархоменко Дар’я Лебедєв Максим Учасники проекту – учні 3 класу Гусяк Володимир Пархоменко Дар’я Лебедєв Максим
Cлайд 16
Всі знання виростають з одного коріння - навколишньої дійсності, мають між со... Всі знання виростають з одного коріння - навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у зв’язках. Я. А. Коменський
Скачать эту презентацию

Похожие презентаци

Наверх