X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Особливості викладання музики за новим державним стандартом

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Особливості викладання музики за новим державним стандартом

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
Особливості викладання предмета «Музичне мистецтво» за новим держаним стандар... Особливості викладання предмета «Музичне мистецтво» за новим держаним стандартом Вершиніна Л.Х. - вчитель музики Родинська ОШ№8
Cлайд 2
Музичне мистецтво звернене до духовного світу дитини. Вплив на морально-естет... Музичне мистецтво звернене до духовного світу дитини. Вплив на морально-естетичні почуття відбувається в процесі активного сприйняття дітьми емоційно-образного змісту музичних творів, в процесі музично-творчої діяльності школярів. Вершиніна Л.Х. - вчитель музики Родинська ОШ№8
Cлайд 3
Мета курсу полягає в тому, щоб закласти основи музичної культури школяра як ч... Мета курсу полягає в тому, щоб закласти основи музичної культури школяра як частини його духовно-моральної культури, що передбачає єдність особистісного, пізнавального, комунікативного і соціального розвитку учнів, виховання у них емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва і життя. Вершиніна Л.Х. - вчитель музики Родинська ОШ№8
Cлайд 4
Основні положення навчальної програми спрямовані на досягнення оптимального з... Основні положення навчальної програми спрямовані на досягнення оптимального загального розвитку кожної дитини при збереженні його психічного і фізичного здоров'я, на розвиток музичності як комплексу музично-творчих здібностей. Підкреслюючи єдність і рівнозначність інтелектуального та емоційного розвитку, вольового і морального, у програмі істотне значення надається емоційному розвитку дитини, зазначаючи, що саме емоції сприяють глибині інтелектуальної діяльності. Ця глибина створюється матеріалом, з яким працюють учні, але головне – характером самої діяльності і емоційним настроєм. Вершиніна Л.Х. - вчитель музики Родинська ОШ№8
Cлайд 5
Зміст підручника «Музичне мистецтво» авт. Л. Масол, Л. Аристової, що розкрива... Зміст підручника «Музичне мистецтво» авт. Л. Масол, Л. Аристової, що розкриває тему навчального року — «Види і синтез мистецтв», струкгуровано за чотирма розділами: «Музика як вид мистецтва», «Народна музика», «Професійна музика», «Взаємодія музики з іншими видами мистецтва». Специфікою даного підручника є тематичне об'єднання параграфів, що дає можливість організувати роботу за умов різної кількості годин. У підручнику запропоновані особистісно орієнтовані рубрики, що відображають формування відповідних компетентностей на уроках музичного мистецтва: «Я у світі музики: сприймаю, розумію»; «Я у світі музики: співаю, відчуваю» (тут подаються тексти пісень і ноти); «Я у світі музики: досліджую, дію У підручнику текстові матеріали про музику тісно пов'язані з візуальним рядом (репродукції картин, фотографії, малюнки, схеми, таблиці) і з практичними завданнями: дослідити, поміркувати й визначити ті чи інші музичні явища, створити власні варіанти трактовки пісні, творів. Ілюстрації, подані в підручнику репрезентують насамперед мистецькі шедеври, а фотографії, вміщені з певними дидактичними цілями, полегшують засвоєння закономірностей музичного мистецтва, його складних понять. Вони підсилюють практичну спрямованість навчання і є важливим джерелом художньої інформації, засобом розвитку естетичного смаку, музичної культури, уміння «чути музику». Вершиніна Л.Х. - вчитель музики Родинська ОШ№8
Cлайд 6
Зміст підручника «Музичне мистецтво» авт. Л. Кондратової побудовано за діалог... Зміст підручника «Музичне мистецтво» авт. Л. Кондратової побудовано за діалогічним принципом: подання навчального матеріалу через спілкування головних персонажів підручника (хлопчика Богдана — жителя України, який розкриває історію й сучасні тенденції української національної культури, та дівчинку Христину, котра мешкає в одній із країн Європи та розповідає про історію й особливості зарубіжної світової культури). У зміст підручника введено завдання з розвитку дитячої творчості, пропозиція до виконання цікавих творчих проектів на кожному уроці (індивідуальних, парних, групових та колективних), завдяки яким учні матимуть змогу набути дослідницьких умінь, навичок і самостійно працювати над обраною темою (що збігається з темою уроку) за поданим алгоритмом. Вершиніна Л.Х. - вчитель музики Родинська ОШ№8
Cлайд 7
Особливість мистецтва полягає в тому, що воно володіє великими можливостями д... Особливість мистецтва полягає в тому, що воно володіє великими можливостями для емоційного розвитку особистості, творчого та морально-естетичного виховання учнів. Разом з тим музика дозволяє не тільки збагатити емоційну сторону життя дитини, а й досягти цілісності всіх складових особистісного розвитку. Вершиніна Л.Х. - вчитель музики Родинська ОШ№8
Скачать эту презентацию

Похожие презентаци

Наверх