X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Жүйке жүйесі. жұлын

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Жүйке жүйесі. жұлын

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
№5 Дәріс Тақырып 2.4.Аяқ сүйектері. Аяқ сүйектерінің анатомо-функционалдық ер... №5 Дәріс Тақырып 2.4.Аяқ сүйектері. Аяқ сүйектерінің анатомо-функционалдық ерекшеліктері. Жамбас сүйектері. Жамбас сүйектерінің қалыпты өлшемдері. Даулетин Ильяс Манатбекович
Cлайд 2
АЯҚ ҚАҢҚАСЫ (SKELETON MEMBRI INFERIORIS) ЖАМБАС СҮЙЕКТЕРІ (CINGULUM MEMBRI IN... АЯҚ ҚАҢҚАСЫ (SKELETON MEMBRI INFERIORIS) ЖАМБАС СҮЙЕКТЕРІ (CINGULUM MEMBRI INFERIORIS) ЕРКІН АЯҚ СҮЙЕКТЕРІ (SKELETON MEMBRI INFERIORIS LIBERI) Жамбас белдеуі (OS COXAE) – мықын (OS ILIUM)- қасаға (OS PUBIS), қасаға (OS ISHI) КОСТИ Сүйектердің бірігуі Мықын-сегізкөз буыны (ART SACROILIACA), қасаға симфизі (SYMPHYSIS PUBICA) Бөлімдері (сүйектер ): Сан (Сан сүйегі (FEMUR)) Балтыр (Балтырдың үлкен жілігі (TIBIA) және балтырдың кіші жілігі (FIBULA)) Аяқ басының сүйектері (PES) Аяқтың еркін қимылдайтын сүйектерінің буындары: Ұршық буыны (ART COXAE) Тізе буыны (ART GENUS) Тілерсек буыны (ART TALOCRURALIS), Аяқ басының буындары (табан сүектерінің бірігуі, бақай буындары ) ПРЕДПЛЮСНА (OSSA TARSALIA) - КОСТИ: ПЯТОЧНАЯ (CALCANEUS), ТАРАННАЯ (TALUS), ЛАДЬЕВИДНАЯ (OS NAVICULARE), 3 КЛИНОВИДНЫЕ (OSSA CUNEIFORMIA), КУБОВИДНАЯ (OS CUBOIDEUM) Башпай сүйектері (OSSA DIGITORUM PEDIS), (1-ші башпай – 2 башпай: ПРОКСИМАЛЬды, ДИСТАЛЬды); (2-5-ші башпай – ПО 3 ФАЛАНГИ: ПРОКСИМАЛЬНАЯ, СРЕДНЯЯ И ДИСТАЛЬНАЯ) ПЛЮСНА (OSSA METATARSALIA) – КОСТИ 5 ПЛЮСНЕВЫХ КОСТЕЙ
Cлайд 3
Аяқ сүйектері - жамбас белдеуі мен аяқтың еркін қозғалатын сүйектерінен тұрад... Аяқ сүйектері - жамбас белдеуі мен аяқтың еркін қозғалатын сүйектерінен тұрады. Жамбас белдеуі сүйектеріне: қасаға, мықын, қасаға сүйектер; аяқтың еркін қозғалатын сүйектеріне сан, балтыр, аяқ басы сүйектері жатады. 1 - Os sacrum 2 – Os coxae 3 – femur 4 – patella 5 – Tibia 6 – fibula 7 – ossa tarsi 8 – metatarsi 9 - digitorum
Cлайд 4
Жамбас белдеуінің сүйектері (кости таза, os coxae). Жамбас: мықын, қасаға, қа... Жамбас белдеуінің сүйектері (кости таза, os coxae). Жамбас: мықын, қасаға, қасаға, үш сүйектен тұрады. Адам 14-16-ға келгендебұлар — тұтас бір жамбас сүйегіне айналады. Мықын, қасаға, қасаға сүйектерінің қосылған жерінде ұршық ойығы пайда болады, ойықтың ішінде жарты ай тәріздес бет, оның ішінде буын шұңқыры бар.Бұл шұңқырға сіңір арқылы сан сүйегібекиді. Мықын Қасаға Шонданай
Cлайд 5
Мықын сүйегі(подвздошначя кость, os ilium). Оның жуан бөлігі - “денесі”, ал ж... Мықын сүйегі(подвздошначя кость, os ilium). Оның жуан бөлігі - “денесі”, ал жалпақтанып жайылған бөлігі — “қанаты" деп аталады. Қанатының жоғарғы жағы кеңейіп мықын сүйегінің қыры шығады, қырдың алды мен артында жоғарғы және төменгі қыр томпақтары бар. Қанатының ішкі бетінде шұңқыр пайда болады. Мықынсүйегінің құлақша беті бар. Ол арқылы сегізкөз омыртқаларымен буындасады.
Cлайд 6
қасаға сүйек (седалищная кость, os ischii). Оның жуан денесі мен тармақтары б... қасаға сүйек (седалищная кость, os ischii). Оның жуан денесі мен тармақтары бар. (9-сурет).Тармақтардың жуандау жері “төбешік” деп аталады. Ал төбешіктен жоғары және артқа қарай қасаға қырыбасталады. қасаға сүйек қырының жоғары жағында - қыр мен мықынсүйегініңаралығында — үлкен қасаға ойық бар. қасаға төмпешік пен оның қыры аралығында - кіші қасаға ойық жатыр.
Cлайд 7
қасаға сүйегі(лобковая кость, os pubis). (9-сурет). Денеден, жоғарғы, төменгі... қасаға сүйегі(лобковая кость, os pubis). (9-сурет). Денеден, жоғарғы, төменгі қанаттардан және жапқыш тесігінен тұрады. қасаға пен қасаға сүйектен, жапқыш тесігі пайда болады. Оң және сол жақтағы қасаға сүйектері қасаға байламы арқылы косылып, жамбас астауын тұйықтайды.
Cлайд 8
1 — мықын сүйек қанаты; 2 — алдыңғы жамбас сызығы; 3 — артқы жамбас сызығы; 4... 1 — мықын сүйек қанаты; 2 — алдыңғы жамбас сызығы; 3 — артқы жамбас сызығы; 4 — жоғарғы, алдыңғы мықын өсіндісі; 5 — жоғарғы, артқы мықын өсіндісі; 6 — төменгі, артқы мықын өсіндісі; 7 — үлкен қасаға ойдымы; 8 — төменгі жамбас томпағы; 9 — төменгі, алдыңғы мықын өсіндісі; 10 — мықын сүйек денесі; 11 — жарты ай беті; 12 — ай төмені ; 13 — кішкене қасаға томпағы; 14 — қасаға сүйек денесі; 15 — қасаға сүйегінің жоғарғы ұшы; 16 — қасаға томпағы; 17 — жамбас жапқышы; 18 — қасаға сүйегінің төменгі ұшы; 19 — қасаға томпақ; 20 — қасаға сүйек өсіндісі
Cлайд 9
Fig. 59. Os coxae. Наружная поверхность. 1-crisla ilica; 2-Iabium internum; 3... Fig. 59. Os coxae. Наружная поверхность. 1-crisla ilica; 2-Iabium internum; 3-linea intermedia; 4-labium exter-num; 5-linea glutea anterior; 6-spina iliacaanterior superior; 7-linea glutea inferior; 8-spina iliaca anterior inferior; 9-facies lunata; 10-fossa acetabuli; 11-cristapubica; 12-sulcus obturalorius; 13-tuberculum pubicum; 14-ramus inferior ossispubis; 15-incisura acetabuli; 16-fora-men obturatum; 17-ramusossis ischii; 18-corpusossis ischii; 19-tubcr ischiadicum; 20-incisura ischiadica minor;21-spina ischiadica; 22-incisura ischiadica major; 23-spina iliaca posterior inferior; 24-spina iliaca posteriorsuperior; 25-linea glutea posterior.
Cлайд 10
ЖАМБАС СҮЙЕГІ (Ішкі көрініс) 1 — мықын қыры; 2 — мықын ойдымы; 3 — мықын томп... ЖАМБАС СҮЙЕГІ (Ішкі көрініс) 1 — мықын қыры; 2 — мықын ойдымы; 3 — мықын томпағы; 4 — мықын сүйек қанаты; 5 — жоғарғы, артқы мықын өсіндісі; 6 — жоғарғы, алдыңғы мықын өсіндісі; 7 — құлақша беті; 8 — төменгі, артқы мықын өсіндісі; 9 — төменгі алдыңғы мықын өсіндісі; 10 — доға сызығы; 11 — үлкен қасаға ойдымы; 12 —мықын сүйек денесі; 13 — қасаға сүйек денесі; 14 — қасаға сүйек денесі; 15 — қасаға сүйек; 16 — қасаға жапқыш; 17 — жамбас жапқыш ойдымы; 18 — алдыңғы жапқыш томпағы; 19 — қасаға сүйегінің жоғарғы ұшы; 20 — қасаға сүйек өсіндісі; 21 — томпақ кедірі; 22 — жамбас жапқышы; 23 — қасаға сүйегінің төменгі ұшы Мықын сүйегі – жуан бөлігі денесі, жалпақтанып жайылған бөлігі қанаты. Қанатының жоғарғы жағы кеңейіп мықын сүйегінің қыры шығады, оның алды мен артында жоғарғы және төменгі қыр томпақтары бар. Қанатының ішкі беті шұңқыр, артында құоақша беті бар. Ол арқылы сегізкөз омыртқаларымен буындасады.
Cлайд 11
Fig. 58. Os coxae. Внутренняя поверхность.  1-crista iliaca;  2-ala ossis ili... Fig. 58. Os coxae. Внутренняя поверхность.  1-crista iliaca;  2-ala ossis ilii (fossa iliaca);  3-linea arcuata;  4-faciesauricularis;  5-tubcrositas iliaca;  6-spina iliaca posterior superior;  7-spina iliaca posterior inferior;  8-incisuraischiadica major;  9-spina ischiadica;  10-incisura ischiadica minor;  ll-corpus ossis ischii;  12-tuber ischiadicum;  13-ramus ossis ischii;  14-ramus inferior ossis pubis;  15-foramen obturatum;  16-facies symphysialis;  17-crista pubica; 18-spina iliaca anterior inferior;  19-spina iliaca anterior superior..
Cлайд 12
Жамбас астауы мен оның өлшемдері. Сегізкөз. қасаға сүйек. қасаға сүйегі. Мықы... Жамбас астауы мен оның өлшемдері. Сегізкөз. қасаға сүйек. қасаға сүйегі. Мықын. Мықын қыры. Мықын ойығы. Ұршық ойығы. қасаға байламы. Қылқанды дистанциясы. Қырлар дистанциясы. Көлденең диаметр. Қиғаш диаметр. Анатомиялықконъюгата. Акушерлік конъюгата. Диагональдықконъюгата. Кіші астаудың шығу тесігі.
Cлайд 13
Сан сүйегі, ортан жілік (бедренная кость, os femoris)денедегі ең ұзын түтікше... Сан сүйегі, ортан жілік (бедренная кость, os femoris)денедегі ең ұзын түтікше сүйек. жоғарғы, төменгі эпифизі, денесі бар. Проксималь эпифизінде домалақ басы мен жіңішкерген мойыны болады. Жіліктің басы жамбассүйегініңұршық ойығына кіріп, сіңір арқылы бекіген.Сүйектің денесі мен мойынның аралығында үлкен және кіші ұршық томпақтары жатыр. Ол томпақтар бір-бірімен ұршық аралық сызық арқылы біріккен. Одан ұршық аралық қыр пайда болады, бұған бұлшық ет жабысады. Сан сүйегіденесінің алдыңғы және бүйір беті тегіс, ал артында қалыңдаған екі медиаль және латераль еріндері бар. Сансүйегініңтөменгі энифизі жуан, онда медиаль және латераль айдаршықтар бір-бірінен айдаршық аралық шұңқырымен бөлінген. Айдаршықтардың үстінде медиаль және латераль айдаршықүсті орналасқан. Сансүйегініңайдаршықтары, балтырдың үлкен жілігі және тізе тобығы бір буынға бірігеді.
Cлайд 14
Сан сүйегі Сан сүйегінің басы. Мойны. Үлкен ұршық. -trochanter major Кіші ұрш... Сан сүйегі Сан сүйегінің басы. Мойны. Үлкен ұршық. -trochanter major Кіші ұршық. Trochanter Денесі. Медиаль айдаршық. Латераль айдаршық.
Cлайд 15
Тізе тобығы (надколенник, patela) - қаңқадағы ең ірі қосымша сүйек. Оның піші... Тізе тобығы (надколенник, patela) - қаңқадағы ең ірі қосымша сүйек. Оның пішіні дөңгелек, алдыңғы жағы дөңес, терінің сыртынан ұстағанда оңай білінеді. Тізе тобығының негізіжалпақ, ал үшкірлеу ұшы төменге қараған. Үстін санның 4 басты бұлшық етінің сіңірі жауып тұрады.
Cлайд 16
Балтыр сүйектері (голень, crus) екі жілік сүйектен тұрады: Балтырдың үлкен жі... Балтыр сүйектері (голень, crus) екі жілік сүйектен тұрады: Балтырдың үлкен жілігі (большеберцовая кость, tibia) немесе асық жілік - жоғарғы эпифизі жуандаған медиаль және латераль айдаршықтар және айдаршық үсті .Айдаршық үсті тегіс, бұған сансүйегініңайдаршықтары жанасады, асық жіліктің латераль айдаршығының төменгі жағында балтырдың кіші жілігінің басы келіп бірігетін ойық бар. Балтырдың үлкен жілігінің денесі үш қырлы, сондықтан оның 3 шеті, 3 беті бар. Жіліктің алдыңғы қыры терінің астында білініп тұрады. Ал жіліктің латераль қыры қабыршық арқылы балтырдың кіші жілігімен бірігеді. Үлкен балтырсүйегініңтөменгі эпифизінде өкше сүйегінеқараған буын беті мен сүйек өсікшесі бар. Медиаль сүйек өсікшесінен тірсектің ішкі бетіндеті тобық пайда болады
Cлайд 17
Балтырдың кіші жілігі немесе асықты жіліктің шыбық сүйегі(малоберцовая кость,... Балтырдың кіші жілігі немесе асықты жіліктің шыбық сүйегі(малоберцовая кость, os fibula) үлкен балтырсүйегініңсыртқы жағында, одан әлдеқайда жіңішке сүйек Сүйектің жоғарғы эпифизі жуандаған, онда асық жілікке жанасатын буын беті бар. Төменгі эпифизі өкше сүйегінесәйкестеніп ойықтанып келген. Одан терінің астынан білініп тұратын аяқтың сыртқы тобығы пайда болады.
Cлайд 18
Балтыр сүйектері. Үлкен жіліктің буындық беті. Медиаль айдаршық. Латераль айд... Балтыр сүйектері. Үлкен жіліктің буындық беті. Медиаль айдаршық. Латераль айдаршық. Денесі. Бүдыры. Медиал шеті. Алдыңғы беті. Медиаль тобық. Төменгі буын беті. Шыбықтың басы. Шыбықтың денесі. Алдыңғы беті. Латераль тобық.
Cлайд 19
Cлайд 20
Аяқ басының сүйектері (кости стопы) үш топқа бөлінеді Тілерсек сүйектері (кос... Аяқ басының сүйектері (кости стопы) үш топқа бөлінеді Тілерсек сүйектері (кости предплюсны,ossa tarsi) - майда сүйектер. Олар өкше, текше, қайықша, 3-еуі сына, топай сүйектері. Топай сүйегіүлкен және кіші балтыр сүйегімен буындасады. Табан сүйектері (плюсневые кости, ossa metalarsi) қатар орналасқан, 5 түтікше сүйектерден тұрады.Олардың басымен бақай сүйектері буындасады. Бақай сүйектері (фаланги, ossa digitorum) қолдың саусақтарындай үш сүйектен тұрады. Тек үлкен башпайда ғана екі сүйек болады.
Cлайд 21
Аяқ басының сүйектері. 1.Топай 2.Өкше 3.ладья тәрізді 4.Текше 5.Сына сүйектер... Аяқ басының сүйектері. 1.Топай 2.Өкше 3.ладья тәрізді 4.Текше 5.Сына сүйектер 6.Табан сүйектері 7.Бақай сүйектері
Cлайд 22
Аяқтың еркін қимылдайтын сүйектерінің буындары Ұршық буыны (тазобедренный сус... Аяқтың еркін қимылдайтын сүйектерінің буындары Ұршық буыны (тазобедренный сустав,articulatio coxae) жамбастың ұршық ойығы мен сансүйегібасының арасындағы буын. Сансүйегініңбасында дөңгелек жалғама бар. Ол арқылы сан сүйегінеқан тамыры, жүйке өтеді. Ұршық буынының қапшығы өте берік, ол жалғамалармен бекіген. Оның ең берігі мықын-сан жалғамасы. Ол 300 кг дейінгі жүкті көтереді.
Cлайд 23
Тізе буыны (коленный сустав, articulatio genus) өте күрделі буын, онда үш сүй... Тізе буыны (коленный сустав, articulatio genus) өте күрделі буын, онда үш сүйек: сан, үлкен балтыр сүйегіжәне тізе тобығы буындасады.Бұл буынның негізгі қызметі балтырды бүгеді, жазады.
Cлайд 24
Тілерсек буыны (голеностопный сустав, articulatio talocruralis) балтыр сүйект... Тілерсек буыны (голеностопный сустав, articulatio talocruralis) балтыр сүйектерінен және топай сүйегінен тұрады.Бұл буын аяқтың басын бүгіп жазып, қимылға келтіреді.
Cлайд 25
Табанның сүйектері бір-бірімен қысқа буындар арқылы біріккен. Топай-өкше-қайы... Табанның сүйектері бір-бірімен қысқа буындар арқылы біріккен. Топай-өкше-қайықша буыны өкшенің бір көлденең буыны болып бірігеді (шопар буыны). Хирургияда аяқты кескенде осы буынның бойымен кеседі.
Cлайд 26
Бақай буындары башпай сүйектерінің арасындағы қысқа буындар болып саналады. Бақай буындары башпай сүйектерінің арасындағы қысқа буындар болып саналады.
Скачать эту презентацию

Похожие презентаци

Наверх