X

Код презентации скопируйте его

Ширина px

Вы можете изменить размер презентации, указав свою ширину плеера!

Формування духовної культури учнів

Скачать эту презентацию

Презентация на тему Формування духовної культури учнів

Скачать эту презентацию

Cлайд 1
Творча група Формування духовної культури учнів Творча група Формування духовної культури учнів
Cлайд 2
Духовність – це індивідуальне вираження у системі мотивів особистості двох фу... Духовність – це індивідуальне вираження у системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб: ідеальної потреби пізнання й соціальної потреби жити, діяти для інших Духовний розвиток особистості – процес індивідуально-особистісного залучення до духовної культури суспільства, оволодіння загальнолюдськими, соціокультурними, національними цінностями і досвідом людства в процесі духовно-практичної діяльності та самостійного творчого розвитку кожної особи. ОШ № 24
Cлайд 3
Структурні компоненти духовності індивідуальне вираження людини; духовні потр... Структурні компоненти духовності індивідуальне вираження людини; духовні потреби людини; пізнавальні потреби людини; соціальні потреби людини; потреба самоактуалізації людини; потреба діяльності людини
Cлайд 4
Основні умови формування духовності особистості обов`язкове врахування вікови... Основні умови формування духовності особистості обов`язкове врахування вікових особистостей учнів; врахування особистостей суспільної природи людини, відповідно вихованню особистості в колективі і через колектив та врахування особливостей колективної пізнавальної діяльності; активне використання міжпредметних зв`язків для підвищення ефективності навчального процесу та для різнобічності, багатогранності розвитку особистості;
Cлайд 5
Фактори, які негативно впливають на формування духовності відчуження особисто... Фактори, які негативно впливають на формування духовності відчуження особистості від суспільства, від національної культури; відчуження від національних традицій; низький статус освіти та інтелектуальної діяльності; заклад моралі серед дорослих та молоді; криза сім`ї чи сімейного виховання; погіршення здоров`я учнів; соціально-політичні й економічні протиріччя
Cлайд 6
Основні показники, за якими визначають рівень сформованості духовності учнів ... Основні показники, за якими визначають рівень сформованості духовності учнів ставлення до громадської діяльності; культура мовлення (письмова, усна) ; духовні, пізнавальні потреби; вміння виходити із складних ситуацій, які сприяють духовному росту учнів; ставлення школярів до уроків української літератури; пізнавальна активність учнів
Cлайд 7
Алгоритм діяльності групи 1-й етап підготовчо-аналітичний Вивчення науково-пе... Алгоритм діяльності групи 1-й етап підготовчо-аналітичний Вивчення науково-педагогічної літератури 2-й етап дослідницький Розробка моделей, схем, рекомендацій, порад 3-й етап практичний Апробація рекомендацій, корекція в процесі застосування 4-й етап узагальнювально-підсумковий Поширення набутого досвіду

Презентации этого автора

Скачать эту презентацию
Наверх